Tefsir ile ilgili Hadis-i Şerif

Tirmizi'nin İbnu Abbas (r.a.)'tan kaydettiği bir rivayette, İbnu Abbas: "Muhammed Rabbini gördü" der. İkrime (kendisine): "Allah, Kur'an-ı Kerim'de (mealen): "Gözler onu idrak edemez" (En'am, 103) demiyor mu?" diye sorunca: "Amma da yaptın, bu görme işi, Cenab-ı Hakk kendi nuru ile tecelli ettiği zaman bunu göremez demektir. Resûlullah (a.s.) ise Rabbini iki sefer görmüştür" açıklamasını yapar."

2018-03-21 / 799
Google+